BBS profil

BBS već 33 godine uspješno posluje na tržištu Bosne i Hercegovine, sarađujući sa najznačajnijim svjetskim IT proizvođačima, o čemu svjedoči i lista klijenata koji su nam ukazali povjerenje.

Posvećeni smo profesionalnoj i efikasnoj implementaciji informatičkih proizvoda, usluga i kompletnih rješenja najnovijih generacija sve većem broju kompanija i organizacija. Broj uspješno realiziranih projekata u proteklom periodu daje nam za pravo da razmišljamo da to čime se bavimo radimo dobro.

BBS trenutno upošljava preko 30 uposlenika koji su visoko educirani i motivirani za dalje napredovanje.

Svi uposleni dijelom su kontinuiranog usavršavanja u cilju praćenja svjetskih IT trendova, novih tehnologija i dostizanja vodeće pozicije na našem tržištu znanja, usluga i proizvoda. Kao dio ovog plana ostvarena su brojna stručna usavršavanja i certificiranja u vezi sa portfoliom naših proizvoda i usluga.

Vaš uspjeh je naš strateški cilj. Prepustite nama brigu o tehnološkim izazovima, a Vi se fokusirajte na ono u čemu ste najbolji.

NAŠA MISIJA
Poslovne partnere učiniti zadovoljnijim, konkurentnijim i efikasnijim.

NAŠA VIZIJA
BiH tržišni lider u pružanju kompletne informatičke usluge.

Povjerenje su nam ukazale mnogobrojne firme. Vaš uspjeh je naše zadovoljstvo. Javite nam se...